De zekerheid van goed werk

UNETO-VNI heeft voor haar leden diverse voorwaarden opgesteld die gehanteerd kunnen worden bij het sluiten van een overeenkomst. Met deze voorwaarden onderscheiden onze leden zich van de installateurs die geen lid zijn van UNETO-VNI. Door het hanteren van deze voorwaarden bent u onder andere verzekerd van garantie op het werk en de installaties.

Ondanks deze voorwaarden kan het voorkomen dat u en uw installateur van mening verschillen over de kwaliteit van de werkzaamheden. Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en UNETO-VNI hebben samen de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) opgesteld, waarmee installateurs sinds 1 januari 2006 verplicht zijn te werken. De AVIC bieden u bij een geschil de zekerheid van een onafhankelijke uitspraak door de Geschillencommissie. Mocht de installateur onverhoopt deze uitspraak niet nakomen dan staat UNETO-VNI onder bepaalde voorwaarden hiervoor garant.

Algemene Voorwaarden [102 KB]

Printerversie


Colofon